041 792 924 info@logopedi.si

Govorno jezikovne obravnave

Nudimo indvidiualne logopedske in skupinske specialno pedagoške obravnave za otroke in odrasle.

Za predšolske in šolske otroke

Zgodnja komunikacija

Če ima vaš otrok težave z veščinami zgodnje komunikacije, sta smiselna čimprejšnji logopedski pregled in svetovanje.

Artikulacijske težave

Ne glede na to, ali ima težave z izgovorjavo otrok ali odrasla oseba, je mogoča logopedska obravnava v ambulanti in tudi preko spleta.

Zaostanki na področju govora in jezika

Omogočamo kvalitetne obvravnave za otroke z nerazvitim govorom.

Specialno pedagoške obravnave

Nudimo obravnave za otroke, ki imajo težave na različnih področjih učenja.

Svetovanje staršem in svojcem

Proces razvoja jezika, govora in komunikacije je včasih dolgotrajen proces, zato vam nudimo dodatna svetovanja in podporo. 

Motnje fluentnosti

Če ima vaš otrok težave z zatikanjem ali fluentnostjo v govoru, sta potrebna čimprejšnji pregled in vključitev v logopedsko terapijo. Nudimo tudi možnost psihološke obravnave.

Glasovne motnje

Glas lahko zaradi različnih vzrokov postane hripav ali kakorkoli spremenjen. Nudimo diagnostiko in terapijo glasovnih motenj otrok in odraslih.

Psihološka obravnava

S psihologinjo lahko opravite svetovanja in razgovor kadarkoli v procesu obravnav.

Obravnave mladostnikov in odraslih

Bralne in napisovalne težave

Omogočamo kvalitetne obravnave otrokom s specifičnimi učnimi primanjkljaji. Z njimi se ukvarja naša zunanja sodelavka, specialna pedagoginja, specialistka za disleksijo.

Diskalkulija

Specifične učne težave s področja matematike imenujemo diskalkulija. S tem področjem se prav tako ukvarja naša  specialna pedagoginja, specialistka za diskalkulijo.

Obravnava odraslih po možganski kapi

Specialistka klinične logopedije se ukvarja z afazijo, dizartrijo, dispraksijami in disfagijo.

Glasovne motnje

Glas lahko zaradi različnih vzrokov postane hripav ali kakorkoli spremenjen. Nudimo diagnostiko in terapijo glasovnih motenj otrok in odraslih.

Izberite storitev

Spletna terapija

Omogočamo terapijo preko Skype-a, Discord-a in Zoom-a

speech and language problems

Diagnostični pregled

Uvodni razgovor zajema diagnostiko in dogovor o nadaljnjem sodelovanju

speech and language problems

Diana Vali

Profesorica defektologije,
specialna pedagoginja

Specialno pedagoška obravnava

Izbirate lahko tudi skupinske specialno pedagoške obravnave, saj delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami zelo pogosto poteka tudi v skupinah, kar se je pokazalo za izredno pozitiven pristop

Izboljšajte svoj govor

Prilagodljivo naročanje

 — 041 792 924 —

Logopedi.si

Govorno jezikovne obravnave za otroke,  mladostnike in odrasle. 

Naša  ambulanta je samoplačniška