041 792 924 info@logopedi.si

Logopedska ambulanta za otroke in odrasle

Strokovnjakinje v zasebni logopedski ambulanti Logopedi vam lahko pomagamo pri izboljšanju govora, jezika in komunikacije.

Logopedska terapija v Ljubljani

  Logopedija za otroke

  Najprej izvedemo diagnostični pregled in ugotovimo, katere težave na področju govorno jezikovne komunikacije so prisotne. Nato se skupaj dogovorimo o nadaljnji logopedski obravnavi.

  Logopedija za odrasle

  Delo kliničnega logopeda zajema obravnave odraslih po kapi in z drugimi nevrodegenerativnimi boleznimi, glasovnimi motnjami in artikulacijskimi težavami.

  Specialna pedagogika

  S specialno pedagoginjo se lahko pogovorite o načinih in pristopih reševanja težav v povezavi s specifičnimi učnimi težavami na različnih učnih področjih.

  Psihologija

  Obravnave so namenjene tako otrokom kot odraslim.

  Monika Rataj, vodja logopedske ambulante

   

  Bistvo obravnav v naši zasebni logopedski ambulanti zajema čimprejšnjo in čimbolj strnjeno pomoč vsem, ki potrebujejo nasvet logopeda, specialnega pedagoga ali psihologa.

  Naš cilj je pomagati osebam s težavami na področju govorno jezikovne komunikacije

  Mnogo otrok ima težave pri izgovorjavi in premagovanju različnih govorno jezikovnih težav, kar lahko močno vpliva na razvoj otrokove pozitivne samopodobe. S strokovnim pristopom, ki se začne že v otrokovem zgodnjem obdobju, se lahko izognemo marsikateri težavi v odrasli dobi.

  N

  Izkušnje in rezultati

  Smo prva zasebna ambulanta v Sloveniji, naš začetek sega v leto 2010. Delujemo v Ljubljani in se povezujemo z najboljšimi strokovnjaki z različnih področij

  N

  Multidisciplinarni tim

  V ambulanti sodelujemo tri logopedinje, specialna pedagoginja ter psihologinja. Nudimo kvalitetno logopedsko, specialno pedagoško ter psihološko obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih 

  N

  Odrasli in otroci

  Ne glede na starost je za vašo govorno jezikovno težavo v naši ambulanti poskrbljeno. Obravnave potekajo intenzivno in redno, kar je za napredek najbolj pomembno

  N

  Brez čakalnih vrst

  Termin dobite najkasneje v treh tednih

  N

  Spletno naročanje

  Naročanje preko spletnega obrazca je enostavno in učinkovito, saj sami izbirate proste termine in se prenaročate

  N

  Obravnave

  Potekajo v dopoldanskem in popoldanskem času od ponedeljka do petka, med 8.30 in 19.30

  Izboljšajte svoj govor

  Prilagodljivo naročanje

  — 041 792 924 —

  Logopedi.si

  Govorno jezikovne obravnave za otroke,  mladostnike in odrasle. 

  Naša  ambulanta je samoplačniška